Tatryana
Slovná reklama

Reklamný text v rozsahu maximálne 120 znakov, zobrazujúci sa na stránke obce. Možnosť zakúpiť pre viac obcí, a mať reklamu vo viacerých obciach.


Reklama vo dvoch a viac obciach - zľava 10%
Reklama v desať a viac obciach - zľava 20%
Reklama v sto a viac obciach - zľava 30%
Reklama vo všetkých obciach - individuálne dohodnutá cena

Fotografia prevádzky

Fotografia prevádzky, zobrazujúci sa na stránke obce. Možnosť zakúpiť pre viac obcí, a mať reklamu vo viacerých obciach.


Reklama vo dvoch a viac obciach - zľava 10%
Reklama v desať a viac obciach - zľava 20%
Reklama v sto a viac obciach - zľava 30%
Reklama vo všetkých obciach - individuálne dohodnutá cena

Slovná reklama + Fotografia prevádzky

Reklamný text + Fotografia prevádzky, zobrazujúci sa na stránke obce. Možnosť zakúpiť pre viac obcí, a mať reklamu vo viacerých obciach.


Reklama vo dvoch a viac obciach - zľava 10%
Reklama v desať a viac obciach - zľava 20%
Reklama v sto a viac obciach - zľava 30%
Reklama vo všetkých obciach - individuálne dohodnutá cena